Túi chống tĩnh

túi nhựa chống tĩnh điện, túi nhôm, bao bì chống tĩnh.