Túi niêm phong

kẹp túi khóa, túi nhựa tự đóng, kẹp túi nhựa.