Túi niêm phong

kẹp túi nhựa, túi nhựa tự đóng dấu, kẹp túi khóa.