Bao bì giấy bạc

foil bag packaging, aluminium foil pouch, aluminium foil bag.