Túi niêm phong chân không thực phẩm

túi chân không niêm phong thực phẩm, túi lưu trữ con dấu chân không, kẹp túi nhựa.