Túi niêm phong chân không thực phẩm

túi niêm phong chân không, kẹp túi nhựa, túi lưu trữ con dấu chân không.